Wat u nog niet wist over het treffen van een betalingsregeling

Heeft u ook wel eens te maken met schuldenaren die een betalingsregeling willen treffen omdat zij uw factuur niet in één keer kunnen betalen? Wat houdt dit in? Bent u verplicht om een betalingsregeling te treffen? Hoe treft u een betalingsregeling? En wat als uw schuldenaar de betalingsregeling niet nakomt?

Wat is een betalingsregeling?

Een betalingsregeling houdt in dat u in afwijking op een gemaakte betalingsafspraak (bijvoorbeeld betaling binnen 14 dagen na ontvangst factuur) een afspraak maakt over betaling in delen. U spreekt dan af op welke data uw debiteur welke bedragen voldoet. Ook maakt u afspraken over de te betalen rente.

Bent u verplicht een betalingsregeling te treffen?

U bent wettelijk niet verplicht om met uw debiteur een betalingsregeling te treffen. Een betalingsvoorstel van uw debiteur kunt u weigeren.

Hoe treft u een betalingsregeling?

  1. Beoordeel wat maximaal haalbaar is voor uw debiteur
  2. Houd de regeling (qua duur) zo kort mogelijk
  3. Bereken de rente over de afbetalingstermijn
  4. Maak een concreet betalingsschema: data en bedragen
  5. Benoem dat de regeling ineens opeisbaar is indien uw debiteur de regeling niet nakomt. Dit betekent dat u direct juridische actie kunt ondernemen
  6. Leg de regeling vast en laat deze ondertekenen: bij voorkeur in een vaststellingsovereenkomst. Leg dit bij grotere bedragen vast in een notariële akte. Benoem ook de verschuldigde incassokosten bij het niet nakomen van de regeling.

Betalingsregeling niet nagekomen, wat nu?

Draag uw vordering direct ter incasso over. Wij vorderen het restant ineens en treffen als u dit wenst niet alsnog een betalingsregeling met uw debiteur.

Terug naar het overzicht